Regulamin serwisu internetowego 321strona.pl

§ 1. Podstawowe definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://321strona.pl
Usługodawca – firma RiF Robotyka Adam Fizek prowadząca działalność pod adresem, Mnich, ul. Wojska Polskiego 36, 43-520 Chybie, o numerze NIP: 5482437525, REGON: 240912880, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Kontakt do Usługodawcy pod adresem e-mail: biuro@321strona.pl lub telefoniczne pod numerem +48 500775328
Podmiot przetwarzający – podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Usługodawca.
Urządzenie – urządzenie elektroniczne wraz z oprogramowaniem dzięki któremu Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Rejestracja – rejestrowanie danych użytkownika w serwisie po którym konto użytkownika zostaje aktywowane.
Użytkownik – osoba fizyczna, której Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu.
Konto Użytkownika – konto internetowe Użytkownika założone podczas rejestracji w Serwisie.
Usługi określone w Regulaminie i świadczone w Serwisie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną usługi w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
CMS – system zarządzania treścią dostępny w WordPress.
Witryna – zbiór stron internetowych w jednej subdomenie internetowej wybrana przez użytkownika i udostępniona przez Usługodawcę, które użytkownik może samodzielnie edytować.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Ustawa ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
Treści – treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie Użytkownika: teksty, zdjęcia, grafiki, pliki wideo, pliki audio, informacje, dane, wiadomości.
Cennik – cennik Usług.
Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje Regulamin i zgadza się z Polityką Prywatności.
 4. Cennik oraz specyfikacja usługi dostępne są na stronie 321strona.pl
 5. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie.
 6. Umowa o świadczeni Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w momencie usunięcia Konta Użytkownika. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Użytkownika i Usługodawcy.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Serwis umożliwia Użytkownikowi podczas rejestracji uruchomienie własnej witryny internetowej. Użytkownik w tak stworzonej własnej witrynie internetowej zamieszczać swoje treści (określone w §4 pkt.2).

 1. Rodzaje usług w Serwisie
  • utworzenie konta Użytkownika,
  • wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych w Koncie Użytkownika, tylko poprzez kontakt e-mail pod adresem zawartym na stronie Kontakt.
  • komunikacja mailowa z Użytkownikiem ( wiadomości email, newsletter),
  • zarządzanie witryną w CMS WordPress (zmiana wyglądu, ustawień, edycja treści, publikacja witryny w internecie)
 2. Odpłatność za usługi
  • Usługi bezpłatne:
   • rejestracja i założenie konta Użytkownika
   • zarządzanie witryną przez CMS WordPress
   • hosting witryny Użytkownika
  • Usługi płatne według cennika
 3. Aktualizacje. Serwis zastrzega sobie prawo do dodawania, zmian i usuwania funkcjonalności na koncie Użytkownika i w CSM w dowolnym momencie.
 4. Wsparcie techniczne
  • Usługodawca udziela wsparcia technicznego dotyczącego korzystania CSM WordPress mailowo lub telefonicznie do poniedziałku do piątku.
  • Użytkownik może liczyć na odpowiedz w ciągu 24h.
 5. Okres obowiązywania umowy. Usługi bezpłatne świadczone są na czas nieokreślony. Usługi płatne świadczone są przez czas określony w Cenniku.
 6. Użytkownik może utworzyć maksymalnie 1 witrynę na jeden adres e-mail.

§ 4 Warunki świadczenia Usług

 1. Wymagania techniczne do współpracy z Serwisem
  • komputer z dostępem do Internetu.
  • dostęp do poczty elektronicznej
  • korzystanie z wybranej przeglądarki internetowej: Google Chrome 88 ( lub nowszej), Mozilla Firefox 90 (lub nowszej), Edge 80(lub nowszej), Safari 15(lub nowszej), Opera 74 (lub nowszej)
 2. Wymagania dotyczące treści
  • Użytkownik ma prawo zmieniać treść witryny i publikować ją w wybranej przez siebie Witrynie.
  • Użytkownik ma możliwości powrotu do poprzedniej wersji witryny tylko w zakresie udostępnionym przez CMS WordPress,
  • Użytkownik ma zakaz umieszczania w witrynie, w adresach URL lub w subdomenie:
   • Treści naruszających prawo (np. pornograficznych, rasistowskich, pedofilskich, faszystowskich itp.)
   • Treści nawołujących lub szerzących nienawiść, nietolerancję, dyskryminację ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną, narodowość, religię, przekonania polityczne
   • Treści dla dorosłych (np. erotycznych, pokazujących nagość)
   • Znaków towarowych chronionych prawem, których nie jest właścicielem
   • Treści chronionych prawem (np. muzyki, filmów, gier), do których nie ma praw autorskich
   • Treści naruszających prywatność i dobra osobiste osób trzecich
   • Treści zagrażających zdrowiu lub życiu, naruszających bezpieczeństwo publiczne
   • Treści lub narzędzi Black-Hat SEO (służących tylko do pozycjonowania stron w Internecie)
   • Treści naruszających zasady uczciwej konkurencji
   • Treści lub narzędzi zawierających elementy mogące wywołać zakłócenia w działaniu Serwisu lub innych Serwisów zewnętrznych
   • Treści lub danych będącyh repozytorium danych na innym serwerze (tzw. serwer lustrzany).
   • Treści lub narzędzi spamerskich
   • Treści, plików, programów szkodliwych (np. wirusów, robaków, pająków)
   • Treści lub narzędzi mających na celu wyłudzanie informacji lub danych osobistych
   • Treści lub narzędzi służących oszustwom tzw. scam (np. piramidy finansowe, łańcuszki szczęścia, szybkie bogacenie się)
   • Treści reklamujących produkty nielegalne, niebezpieczne (np. broń, narkotyki, kradzione rzeczy)
  • Usługodawca ma prawo do zablokowania witryny lub usunięcia konta jeśli Użytkownik umieści jakiekolwiek z wyżej wymienionych treści w § 4 2.c.
  • Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem Treści, które umieszcza lub posiada zezwolenie na ich publikację.
  • Serwis ma prawo do umieszczenia reklamy w witrynie w ramach Usług bezpłatnych.
  • Użytkownik ma prawo do umieszczania linków do Serwisów zewnętrznych z wyjątkiem Serwisów zawierających Treści wymienione w §4 pkt 2.c.
  • Użytkownik ma obowiązek umieszczenia w witrynie tzw. Politykę Prywatności czyli opis jakie informacje o Odwiedzających jego witryna zbiera i jak je używa.
 3. Prawa własności
  • Właścicielem subdomeny, pod którą dostępny jest Serwis Użytkownika jest Usługodawca.
  • W przypadku nie opłacenia usługi na czas lub rezygnacji z usługi Usługodawca ma prawo do skasowania wszystkich Treści Użytkownika
  • Usługodawca ma prawo do posługiwania się wizerunkiem witryny użytkownika (zrzut ekranu witryny, link do witryny, tekst opisujący witrynę) w celach promocyjnych i marketingowych Serwisu.
  • Użytkownik daje zgodę Usługodawcy na hostowanie Treści, zarządzanie nią w ramach Usługi (w tym ale nie tylko kopiowanie, formatowanie, modyfikacje, publikację, dystrybucję).
 4. Warunki podłączenia Własnej Domeny
  • Serwis daje Użytkownikowi możliwość przekierowania Własnej Domeny na wybraną witrynę Użytkownika
  • Serwis Użytkownika, na którą przekierowana jest Własna Domena musi
  • Po wygaśnięciu planu płatnego Własna Domena zostaje odłączona od witryny Użytkownika
  • Użytkownik we własnym zakresie dokonuje zmian i aktualizacji w rekordach DNS Własnej Domeny
  • Użytkownik we własnym zakresie odnawia i opłaca Własną Domenę u swojego Rejestratora domen.

§ 5 Bezpieczeństwo

 1. Użytkownik rejestrując konto Użytkownika zobowiązany jest do:
  • podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych
  • przechowywania hasła dostępu do konta poufnie i bez dostępu osób trzecich
  • natychmiastowego poinformowania Usługodawcy jeśli odkryje niepokojące zmiany w witrynie Użytkownika, którą tworzy.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  • ma ukończone 18 lat
  • jest zdolny do czynności cywilno – prawnych
  • jest odpowiedzialny za działania w ramach posługiwania się wybraną przez siebie witryną (np. umieszczanie treści, udostępnianie hasła osobom trzecim)
  • na własną odpowiedzialność umieszcza w witrynie Użytkownika swoje informacje prywatne (zdjęcia, adresy e-mail, telefony), mając na uwadze, że witryny są ogólnodostępne w sieci Internet.
  • Serwis stosuje zabezpieczenie SSL przy logowaniu do konta
  • Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości zmiany hasła. W przypadku zapomnienia Serwis prosi o nadanie nowego hasła.
  • Usługodawca zbiera, chroni i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie ze swoją Polityką prywatności

§ 6 Płatności

 1. Płatność za usługi przelewem tradycyjnym
  • numer konta do przelewu podany jest w zakładce Kontakt
  • Walutą płatności jest polski złoty (PLN)
  • Użytkownik ponosi ewentualne opłaty przelewów zgodnie z umową z bankiem, w którym posiada rachunek bankowy.
 2. Serwis ma prawo do zmiany cen w każdym momencie, przy czym ceny są gwarantowane przez okres wykupionej usługi płatnej.
 3. Usługi płatne są świadczone od momentu gdy Serwis otrzyma przelew i wystawi na płatność paragon lub fakturę VAT.
 4. Płatność dokonywana jest z góry na 12 miesięcy.
 5. Użytkownik w każdym momencie może dokupić usługi płatne.
 6. Możliwe jest odnowienie Usług przed upływem 12 miesięcy na kolejny rok. Jeśli Użytkownik nie odnowi Usług nadal może korzystać z Usług bezpłatnych.
 7. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT zgadza się na wystawienie i otrzymanie e-faktury.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rejestracja Użytkownika wymaga podania adresu e-mail.
 2. Korzystanie z Usług płatnych wymaga podania danych osobowych takich jak adres e-mail, imię, nazwisko, adres.
 3. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien podać aktualne, pełne dane firmy takie jak numer NIP, nazwa firmy, adres siedziby.
 4. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi. Szczegóły są zawarte w Polityce prywatności.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie ich uniemożliwia korzystanie z Usług Serwisu.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, uaktualnienia lub ich usunięcia.
 7. Korzystając z funkcjonalności Formularze lub Sklepy, w których jest konieczność zbierania danych osobowych Użytkownik staje się Administratorem danych i powierza Usługodawcy dane osobowe do przetwarzania. Szczegóły są zawarte w Polityce prywatności.

§ 8 Reklamacje i rezygnacja z Usługi

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu tygodnia od zdarzenia.
 2. Użytkownik ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Art. 27.
 3. Jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony z Usługi płatnej ma prawo do rezygnacji i zwrotu zapłaty za Usługę do 14 dni od dnia zakupu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Art. 27.
 4. 14-dniowa gwarancja zwrotu nie przysługuje Użytkownikowi, który zamówił w ramach Usługi płatnej Nową Domenę. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U 2014 r. poz. 827) Art. 38 pkt. 3 oraz Art. 38 pkt. 6.
 5. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, opis problemu, żądanie Użytkownika, podpis.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Serwis udostępnia różne narzędzia do edycji i publikacji stron internetowych w ramach CMS WordPress
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na najwyższym możliwym dla niego poziomie.
 3. Dostępność Usług to 24/7 z wyjątkiem przypadków:
  • zawieszenia dostępu do Serwisu ze względów bezpieczeństwa.
  • ingerencji tzw. Siły Wyższej.
  • aktualizacji i wykonywania prac konserwatorskich w Serwisie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika (np. udostępnienie hasła do konta osobom trzecim, reklamowanie produktów, wygłaszanie opinii, ujawnianie prywatnych danych itp.)
 5. Usługodawca nie sprawdza poprawności kodu HTML/CSS/JSON dodawanego samodzielnie do witryny Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z tego powodu strona przestanie dobrze funkcjonować lub straci charakter stron AMP/RWD/PWA.
 6. Usługodawca wykonuje BACKUP czyli kopie zapasowe opublikowanej wersji witryny Użytkownika.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania umieszczanych treści przez Użytkownika w witrynach Użytkownika jednak może to robić.
 8. Usługodawca nie wspiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy i inne materiały, które Użytkownik umieszcza w witrynach Użytkownika, w tym m.in. za prawidłowość, zgodność z prawem czy kompletność informacji.
 9. Usługodawca ma prawo do zablokowania witryny Użytkownika /usunięcia konta jeśli Użytkownik narusza Regulamin lub łamie prawo.
 10. Usługodawca ma prawo do usunięcia witryny Użytkownika / Konta Użytkownika.
 11. Usługodawca w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w działalności, utratę danych, utratę zysku, utratę wartości firmy lub jakiekolwiek pośrednie straty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania /niekorzystania z Usług.
 12. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do witryny Użytkownika z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 13. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z przerw, zakłóceń w wyniku wprowadzanych zmian w witrynie natury technicznej, konserwacyjnej lub operacyjnej.
 14. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane działaniem siły wyższej np. uderzenia pioruna, powodzie, pożary, wojny, akty terroryzmu, akcje protestacyjne, awarie systemu, przeciążenia Internetu.
 15. nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez strony trzecie, w przypadku których jest pośrednikiem np. mapy dostarczanej przez Google Maps, wideo dostarczanego przez YouTube, feedów dostarczanych przez Facebook, Instagram, IMDB.
 16. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia jest ograniczona do kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta w roku wykonywania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. Zmieniony Regulamin zostaje opublikowany na stronie Serwisu.
 3. Użytkownik ma 14 dni na zaznajomienie się z nowym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu po 14 dniach od zmiany Regulaminu jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2022.